Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

Kurs i Stockholm 21-22 september 2017 ”The INPP Developmental Movement Programme” anmälan senast 21 augusti!

The INPP Developmental Movement Programme

Ett motoriskt utvecklingsprogram för barn i grundskolan och förskolan.

“ASSESSING NEUROMOTOR READINESS FOR LEARNING” (Sally Goddard 2012)

Utbildning för lärare, specialpedagoger, terapeuter och andra yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn i grundskolan eller förskolan med behov av grundläggande motorisk träning för utveckling av bättre fysiska förutsättningar för inlärning och utveckling.

INPP School Programme baseras på de tidiga Grundmotoriska rörelsemönster som barnet normalt utvecklar från födelsen och under det första levnadsåret.

Du får teoretisk och praktisk utbildning i hur man testar balans, grundläggande motoriska rörelsemönster och viktiga reflexer för att du ska kunna göra en bedömning av barnets motoriska mognad.

Du får praktisk lära dig ett unikt Motoriskt utvecklingsprogram bestående av ett 25-tal övningar som du kan träna med eleverna i en klass eller en mindre grupp.

Ni tränar 10 min/dag och programmet tar ett läsår att genomföra.

Kursledare: Ragnvald Jonsson                                                                                                                                   Idrottslärare / Specialpedagog – Spec. Sensomotorik                                                                        Principal INPP* –  Sverige

 Plats: Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, Stockholm

Tider: torsdag 21.9 kl. 10.00 – 17.00                                                                                                           fredag 22.9 kl. 9.00 – 16.00

Anmälan senast 21 augusti 2017 skickas till info@sensomove.se

Ange vid anmälan INPP-kurs september 2017 samt deltagarens namn, adress, e-post och tel.nr. Ange även Faktura-adress om annan än kursdeltagarens.

Kostnad för kursen: 2800: – +moms. (3500:- inkl. moms)

Ingår: Kursmanual (översatt till svenska) samt INPP Kurs- Diplom.

Pausförtäring fm. och em. ingår båda dagarna.

Lunch: Hermans Vegetariska Restaurang i Hälsans Hus (valfritt, ingår inte i kursavgiften)

Boende: www.stockholmturist.se

 

Varmt välkommen!

Sensomove: www.sensomove.se   Mobil: 076-225 04 53, INPP-Sverige www.inpp.se

INPP -The Institute for Neuro-Physiological Psychology, Chester UK, www.inpp.org.uk

JIAS- Johansen Individualised Auditory Stimulation, www.johansenias.se

Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se