Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

Sensomotorik och inlärning

Alla aspekter av inlärning sker med stöd av de grundläggande Sensomotoriska förutsättningar som utvecklas redan under fosterstadiet och under det första levnadsåret.

Sensomotorik och inlärning

Här följer ex. på hur olika sinnessystem, motorik och hjärnfunktioner samspelar och ligger till grund för inlärning och beteendeutveckling:

 • Alla sinnesförnimmelser övervakas av det vestibulära systemet som utvecklas redan under fosterstadiet och som i relation till gravitationen förser oss med vårt centrum för rum, tid, rörelse, djup och jagkänsla.
 • Alla motoriska aktiviteter är på något sätt kopplade till ett väl fungerande vestibulärt system (balanssystemet).
 • Det första språket för den nyfödda babyn är rörelse som smälter samman med perception till en enda upplevelse eller känsla.
 • Kunskap om vår omgivning för den nyfödde bygger främst på taktil information och har stor betydelse för hur vi mår kroppsligt och själsligt.
 • Tal och språkutveckling grundar sig på förmågan att urskilja språkljud.
 • För att lära sig läsa och stava har lyssningsförmågan stor betydelse.
 • För att läsa behöver ett barn utveckla smidiga ögonrörelser.
 • För att läsa och stava har lyssningsförmågan stor betydelse.För att skriva krävs att ögon och hand kan arbeta tillsammans.
 • För att sitta stilla behövs fungerande balansrektioner och motorisk kontroll. Att inte röra sig är den mest avancerade formen av balansförmåga.
 • Rumsbegrepp, rumsdimensioner och riktningar, som exempelvis att kunna skilja på höger och vänster, förutsätter en spatial förmåga som grundar sig på kroppsuppfattning och sensomotoriska erfarenhet av rummet.
 • Arbetsminnet bygger bl.a. på auditiv, visuell och spatial information.
 • Matematisk förmåga bygger på grundläggande taluppfattning, inlärning av tabeller, algoritmräkning, problemlösning och förståelse av geometriska begrepp. Dessa färdigheter bygger bl.a på arbetsminnet där sekvensering och spatial förmåga är funktioner som hanteras av det vestibulära systemet och lilla hjärnan (cerebellum). För att lösa en räkneuppgift krävs upprepad kommunikation mellan de båda hjärnhalvornas olika funktioner för att komma fram till lösningen. Sensomotorisk träning innebär en stimulering av dessa system och hjärnfunktioner.
 • Social interaktion och kommunikation bygger till stor del på vårt kroppsspråk som utvecklas med vår kroppsuppfattning samt vår auditiva perceptionsförmågan och lyssningsförmåga.
Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se