Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

Tidig motorisk utveckling

Grundläggande motoriska utvecklingssteg är viktiga för den sensomotoriska mognaden.

Detta innebär en utveckling av det vestibulära systemet (balans) redan under fosterstadiet samt att Primitiva reflexer ges möjlighet att utvecklas och efterhand inhiberas/ integreras före 1 års ålder.

Samtidigt med integreringen av de Primitiva reflexerna utvecklas gradvis de Posturala reflexerna (hållningsreaktioner). Dessa bör vara färdigutvecklade före 3,5 års ålder för att skapa en grund för automatisk (omedveten) kontroll av balans, hållning samt förmåga till viljemässigt kontrollerade rörelser.

Denna neurologiska mognad ligger till grund för utvecklingen av grovmotoriska färdigheter som ex. att rulla, åla, sitta och krypa. Dessa grovmotoriska färdigheter banar väg för en motorisk mognad där barnet så småningom reser sig upp och vid ca 1 års ålder tar sina första steg. Barnets armar och händer är nu fria att upptäcka världen och ny möjligheter öppnas för barnets fortsatta utveckling.

Parallellt sker en utveckling av finmotorik som ex. förmågan att gripa med pincettgrepp som i sin tur ligger till grund för att senare ex. lära sig hålla en penna på rätt sätt.

Den mest avancerade finmotoriken är de mycket snabba, små och precisa rörelser som våra ögon lär sig att utföra vid utvecklingen av den visuella förmågan.

Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se