Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

Vad är sensomotorik?

”Senso” betyder sinnen och ”motorik” rörelser. Samspelet mellan sinnesintryck och motorik har en avgörande betydelse för vår utveckling och för att vi ska kunna förstå och lära känna vår omvärld.

Sensomotorik och utveckling

Genom rörelse utforskar barnet världen och upplever med alla sinnen sin omgivning. Barnets olika sinnen som känsel, smak, lukt, syn och hörsel utvecklas i samverkan med rörelse- och balansutveckling. Vi ser hur det lilla barnet ligger på mage och lyfter på huvudet för att överblicka och lyssna på omgivningen, det griper om ett föremål och för det till munnen för att smaka, lukta och känna på världen. Snart börjar barnet att förflytta sig på olika sätt för att upptäcka mer, genom att rulla, åla och krypa. När barnet sedan reser sig upp till stående och lär sig att gå, så öppnar sig nya möjligheter då händer och armar får en större frihet att hjälpa till på upptäcktsresan.

Med en fungerande Sensomotorisk integration förses hjärnan med meningsfull och handlingsrelaterad information som är en förutsättning för vår utveckling och som möjliggör all typ av inlärning.

Enligt Jean Piaget (1896-1980) är den första typen av intelligens som utvecklas hos barn sensorisk-motorisk.

För den Sensomotoriska integreringen spelar följande sinnessystem en viktig roll:

 • Vestibulära systemet (balans) avväger och samordnar alla sinnesimpulser och rörelser med varandra.
 • Taktil perception – Känselsinnet är det viktigaste sinnet att lära känna omvärlden på som nyfödd. Bekräftar den analys som balanssystemet gör av omgivningen.
 • Proprioceptiva systemet – Egenrörelsesinnet
  Sinnet för uppfattning av den egna kroppens rörelser och i vilket läge de egna kroppsdelarna befinner sig.
 • Visuell perception (eng. ”Vision”)
  ”Vision” är summan av synens utveckling från fosterstadiet och de övriga sensomotoriska erfarenheter som vi erhållit genom de första grundläggande levnadsåren fram till idag.
 • Auditiv perception – Lyssningsförmåga
  Förmåga att urskilja språkljud är nödvändigt för att kunna artikulera och tala tydligt. Lyssningsförmågan ligger till grund för att lära sig läsa, stava och för att kunna rikta sin uppmärksamhet på det man vill höra.

Mer information om våra sinnen »

Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se