Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

Kurser

Kurs: INPP School Programme

*Motoriskt utvecklingsprogram
2-dagars kurs för lärare, behandlingspersonal, föräldrar m.fl.

Kontakta mig för närmare information!

Mer information om INPP School Programme »

Published research into the use of the INPP Programme in Schools »

Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se