Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

Föredrag & Studiedagar

Föredrag eller studiedagar utformas efter önskemål.

Kontakta mig för närmare information.

Jag utformar föredrag eller studiedagar efter era önskemål, kontakta mig för mer information.

Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se