Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

Auditiv ljudstimulering

Auditiv ljudstimulering, även kallat lyssningträning, kan genomföras som ett fristående träningsprogram när det finns ett behov och en önskan om att speciellt stimulera den auditiva perceptionsförmågan.

Det finns numera ett flertal metoder för lyssningsträning vilka är ämnade att justera och utveckla den auditiva förmågan vid en senare tidpunkt i livet.

Såhär arbetar jag - Auditiv ljudstimuleringDen träningsmetod som jag arbetar med är framtagen av Dr. Kjeld Johansen, Bornholm, Danmark.

Mer information hittar du här:

JIAS Johansen Individualised Auditory Stimulation »

Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se