Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

Så här arbetar jag

Sensomotorisk utredning och träningsprogram

Det första steget är att vi genomför en sensomotorisk utredning.
Utredningen ligger till grund för ett individuellt utformat åtgärdsprogram som
riktar sig till följande områden:

  • Vestibulära systemet (Balansfunktion)
  • Primitiva/Posturala reflexer
  • Motorisk koordination
  • Visuell perception
  • Auditiv perception

 

 

 

Ni får ett träningsprogram, som ni utför hemma 6 dagar i veckan. Återbesök var 6-8:e vecka då vi tittar på hur träningen har gått, gör uppföljande test och uppdaterar träningsprogrammet.

Ett Sensomotoriskt åtgärdsprogram tar ca 1 år att utföra men i individuella fall kan det behövas längre tid.

Mer detaljerad information om detta hittar du här:
Arbetsgång

»

Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se