Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

Om mig

Ragnvald Jonsson, född 23 april 1955

Idrottslärare, Waldorflärare
INPP Licentiate
JIAS Sound Therapist (Nat. Dir. Sweden)

Jag är född och uppvuxen i Ö-vik. Bor sedan många år i Kloster som ligger 18 km från Hedemora i Södra Dalarna. Är gift och har tre barn. På min fritid åker jag gärna turåkning på skidor och sommartid blir det bl.a. golf, jogging och ibland händer det att jag drar en låt på fiolen. Som avkoppling drejar jag även brukskeramik där min egen sensomotoriska förmåga sätts på prov när muggar och skålar tar form.

Jag gick 1975-77 på Lillsveds gymnastikfolkhögskola.
Arbetade 1977-79 inom Vingresor -Sunwing som motionsledare, simlärare, windsurfinginstruktör och alpinvärd.
1979-81 utbildade jag mig vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och arbetade 1981-86 som idrottslärare i Gällivare och i Borlänge.
1986-88 utbildade jag mig till Waldorflärare vid Steinerseminariet i Järna.

Började som Idrottlärare 1988 på Dormsjöskolan (Hedemora kommun), ett Läkepedagogiskt HVB-hem med integrerad skola för barn/ungdomar med Neuropsykiatriska funktionshinder.
Jag har sedan 2000 en tjänst på Dormsjöskolan som ”Specialpedagog – Specialist Sensomotorik ”.

I mitt arbete som idrottslärare kom jag tidigt att intressera mig för barns sensomotoriska utveckling och dess betydelse för inlärningsförmåga och beteendeutveckling.
1990 började jag specialiserat mig inom detta område bl.a. med kurser hos Håkan Carlsson vid Sensmotoriskt Centrum i Mjölby.
1998, JIAS Sound Therapist. JIAS (Johansen Individualised Auditory Stimulation),
Kjeld Johansen, Bornholm, Danmark.
2000, INPP Licentiate (The Institute for Neuro – Physiological Psychology)
Peter Blythe, Sally Goddard, Chester, UK.
Har gått många andra kurser och deltagit i
återkommande Supervisions hos INPP.

Sedan 1995 har jag även arbetat med ”Nycirkus” på Dormsjöskolan som en fantastisk möjlighet att integrera och utveckla sensomotoriska och sociala färdigheter i ett konstnärligt och kreativt sammanhang. Är ansvarig för cirkusarbetet som utvecklats till en betydelsefull del av skolans verksamhet.

Från 2011 arbetar jag numera halvtid på Dormsjöskolan och resterande tid i mitt företag ”Sensomove” – med sensomotoriska utredningar och åtgärdsprogram för både barn, ungdomar och vuxna samt med olika utbildningsuppdrag.

Godkännande av Socialstyrelsen
I tidningen ”Skandinavisk sjukvårdsinformation” nr.8 2009 kunde man i ett reportage läsa om mitt Sensomotoriska arbete. Artikeln resulterade i att Socialstyrelsen genomförde en granskning av min verksamhet samt det kunskaps- och forskningsunderlag som finns som stöd för detta arbete.

Socialstyrelsen konstaterar i sitt utlåtande att ”den Sensomotoriska träningen och dess metod är kunskaps- och evidensbaserad” samt att ”resultaten bidrar på ett positivt sätt till utvecklingen av de barn/ungdomar som genomför träningen”. Läs artikeln här »

Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se