Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning


Visa Sensomove på en större karta

När du kommer till Kloster:
Följ skyltning till ”Bojan Krogh, Ateljé”

Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se