Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

JIAS Auditiv ljudstimulering

Auditiv ljudstimulering bygger på den franske läkaren Dr. Alfred A.Tomatis teorier om utvecklandet av en optimal hörselkurva. Den träningsmetod som jag arbetar med är framtagen av Dr. Kjeld Johansen, Bornholm, Danmark. Lyssningsträning kan genomföras som ett fristående träningsprogram när det finns ett behov och en önskan om att stimulera hörselförmågan.

Lyssningstest

Genom att göra ett audiogram, där den optimala hörselförmågan inom frekvensområdet 125 Hz – 8000 Hz testas med Sensograph audiometer, får vi fram den personliga hörselprofilen.

Testresultatet jämförs sedan med Tomatis idealkurva. Vi genomför även Dikotiska lyssningstest som visar på förmågan att urskilja språkljud samt utvecklingen av dominans. (lateralitet)

Åtgärdsprogram

En individuell inspelning framställs med Sensograph utifrån den framtagna hörselprofilen.
Lyssningsträning med CD-musik som anpassas individuellt för stimulering av lyssningsförmågan.
Den musik som används består av speciellt framtagen musik komponerad av den danske kompositören Bent Peder Holbech i samarbete med Kjeld Johansen

Lyssningsträningen genomför ni sedan själva hemma i en lugn miljö. CD-inspelningen består av 6 spår på vardera 10 minuter som ni lyssnar på i tur och ordning 6 dagar i veckan under 6-8 veckor. Därefter återkommer ni för ett besök med uppföljande hörseltest och efter behov framställs en ny uppdaterad CD-inspelning för den fortsatta träningen.

Ett program för Auditiv stimulering brukar ta ca 1 år att genomföra. Det kan även uppnås tillfredställande resultat på kortare tid.
Den utrustning som ni behöver för egen del är en CD-spelare samt täckande hörlurar av god kvalitet.

För mer information om JIAS-Auditiv Ljudstimulering:

www.dyslexia-lab.dk , www.johansenias.com
www.sensograph.com
, www.sensonordic.com Metoder – Auditivt

Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se