Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

INPP School Programme

Developmental exercise programme*
Devised by Sally Goddard INPP, Chester UK

Ett motoriskt utvecklingsprogram för barn i Förskolan och Grundskolan.

Programmet är skapat för att ta sig an grunderna för motorisk mognad och ge basala förutsättningar som stöd för lärande och utveckling. Grundläggande motoriska rörelsemönster har brutits ner i dess enklaste former och utformats till enkla rörelseövningar i ett utvecklingsförlopp som börjar med balansövningar för vestibulär stimulering samt specifika koordinations- övningar i magliggande och ryggliggande

INPP School Programme består av 3 delar

1. Den första delen består av ett screening-test för barn 4-7 år. Med dessa test kan man göra en bedömning av ev. kvardröjande reflexmönster, balans, koordination, samt visuell perception.

2. Den andra delen är ett liknande test men som är anpassat för barn från 7 år och uppåt.
Med dessa Screening–test har man en möjlighet att efter genomförd träningsperiod kunna följa upp och utvärdera resultatet av träningen.

3. Den tredje delen är ett komplett Motoriskt utvecklingsprogram avsett att kunna användas för träning med hela klasser eller mindre grupper av barn. Ett vanligt klassrum räcker som utrymme samt ett liggunderlag el. liknade för varje elev att ligga på.

Alla övningar baserar sig på de primitiva och posturala reflexer samt grundmotoriska rörelsemönster som barnet utvecklar från födelsen och under det första levnadsåret. Denna utveckling bildar alltså grunden för de viljemässigt styrda rörelser som utvecklas senare i livet, vilket även innefattar finmotoriska rörelser som att t.ex. lära sig skriva.

Det bästa resultatet får man om träningen kan utföras under ett läsår ca 10 min/dag, 5 dagar/veckan. Vid varje träningstillfälle får barnen gör 2-4 övningar som efterhand byts ut för att följa den naturliga rörelseutvecklingen. Hela programmet består av totalt ca 25 övningar.

”Vi ser stora framsteg…” The Telegraph 23 april 2012 »
Rapporter och forskning om användningen av INPP School Programme i skolor »

Kurs: INPP School Programme

*Motoriskt utvecklingsprogram
2-dagars kurs för lärare, behandlingspersonal, föräldrar m.fl.

Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se