Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

INPP – Metoden

Denna metod är utvecklad av Peter Blythe och Sally Goddard Blythe. INPP, The Institute for Neuro – Physiological Psychology, Chester, UK
Grundades av Peter Blythe PhD, 1975

Sally Goddard Blythe, MSc, FRSA
Director of INPP and INPP’s international training division.

Vid en Sensomotorisk utredning enligt INPP-metoden används bl.a standardiserade neurologiska test för en bedömning av funktionen hos det Vestibulära systemet (balansfunktioner), förekomsten av eventuellt avvikande Primitiva reflexmönster samt utvecklingen av Posturala reflexer.
Dessa test ligger till grund för en bedömning av den neurologiska mognadsutvecklingen.

Dessa är de medicinska fakta som ligger till grund för INPP-metoden:

  • Under fosterstadiet uppstår en grupp av reflexer som kallas för Primitiva reflexer.
  • De Primitiva reflexerna bör återfinnas hos ett fullgånget nyfött barn.
  • De Primitiva reflexerna inhiberas under det första levnadsåret i och med hjärnans utveckling.
  • De Primitiva reflexerna ersätts gradvis av Posturala reflexer som utvecklas under barnets första 3 ½ år för att skapa en grund för automatisk (omedveten) kontroll av balans, hållning samt förmåga till viljemässigt kontrollerade rörelser.
  • Det är en accepterat medicinskt faktum att förekomsten av kvardröjande Primitiva reflexer senare än 6-12 månaderna efter barnets födelse visar på en omognad av det Centrala nervsystemets funktion.

Utifrån de testresultat man får vid en Sensomotorisk utredning så utformas ett individuellt träningsprogram med specifika övningar som har till syfte att stimulera det Vestibulära systemet (balans) samt träna bort/ integrera oönskade Primitiva reflexer samt stimulera utvecklingen av Posturala reflexer.

Här hittar du mer information om INPP

www.inpp.org.uk »

Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se