Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

Bilateral integration

Sheila Dobie, INPP Scotland, har utvecklat metoden Bilateral Integration för att hjälpa barn och ungdomar med specifika inlärnings- och beteendeproblem samt för personer som presterar under sin potentiella förmåga.

Detta är ett unikt motoriskt träningsprogram för utveckling av grov- och finmotorisk koordination samt integration av sensoriska system.

Syftet är att stimulera och organisera viktiga kopplingar mellan rörelse och tänkande för att möjliggöra och stödja lärande och interaktionen med världen omkring oss.

Träningen utförs 5 – 10 minuter dagligen och består av övningar som:

  • Motorisk koordinationsträning för utveckling av symmetriska och korslaterala rörelsemönster samt spatial förmåga vilket innebär rörelseövningar som omfattar rummets och kroppens olika dimensioner och riktningar.
  • Taktil stimulering med träning av muskeltonus och kroppsuppfattning.
  • Träning av rörelser med sekventiella upprepningar som förutom koordination även tränar reaktionsförmåga, rytm, proprioception, spatial förmåga och arbetsminne.
  • Träning av bilaterala rörelsemönster integrerat med auditiv och visuell uppmärksamhet och utmaningar för organisering av tänkande och verbala återgivning.
Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se