Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

Metoder

Jag grundar mitt arbete huvudsakligen på INPP-metoden
samt JIAS-Auditiv ljudstimulering.

Utifrån individuellt behov kan träningen även kompletteras med:

Dessa metoder grundar jag mitt arbete huvudsakligen påBilateral integration »

Sensomove - www.sensomove.se
Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se