Sensomove.se – Sensomotorisk utveckling

Bättre förutsättningar för inlärning

Funderar du över orsaken till dessa problem?

Vid en Sensomotorisk utredning undersöker vi bakomliggande
fysiska orsaker som kan bidra till:

 • Svårigheter med att lära sig
  läsa och stava.
 • Skriv- och kopieringssvårigheter
 • Balans-/Koordinationsproblem (Dyspraxi)
 • Uppmärksamhetsstörning/-med hyperaktivitet (ADD/ADHD)
 • Problem med Koncentration och Arbetsminne
 • Auditiv perceptionsstörning (APD)
 • Tal- och språkproblematik
 • Visuella perceptionsproblem
 • Blir ofta irriterad och ger lätt upp inför
  akademiska uppgifter och kravsituationer.
 • Dåligt självförtroende som en följd av svårigheterna.

Sensomove vänder sig till barn och vuxna med inlärningshinder- och
beteendeproblematik eller som presterar under sin potential trots en normal intellektuell begåvning.

Om du vill veta om ett Sensomotoriskt åtgärdsprogram kan vara till hjälp för ditt barn eller dig själv, vänligen fyll i följande frågeformulär. Frågeformulär »
Du är välkommen att skicka det ifyllda formuläret till Sensomove varefter vi tar kontakt
för ett samtal.

Kurs i Stockholm 15-16 september 2016 ”The INPP Developmental Movement Programme” anmälan senast 18 augusti!

  Ett grundläggande motoriskt utvecklingsprogram för barn i grundskolan och förskolan. “ASSESSING NEUROMOTOR READINESS FOR LEARNING” (Sally Goddard 1996, 2012) Utbildning för lärare, terapeuter och andra yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn i grundskolan eller förskolan med behov av … Läs mer

Omdömen från tidigare kurser! – ”Otroligt intressant! – Så mycket som faller på plats”.

– ”Aha-upplevelse hur olika rörelser hänger ihop med barnets utveckling!” – ”Bra balans mellan teori och praktik!” – ”Proffsigt kompendium! Inbjudande att öppna, snyggt utförande!” Deltagarnas kommentarer om Kursledarens insats: – ”Väl förberedd, trygg, ger intryck av att du vet … Läs mer

 • http://www.inpp.org.uk/
 • Johansen Individualised Auditory Stimulation (JIAS)
 • Sensomove - www.sensomove.se
  Kloster 316 , 776 98 Garpenberg • Tel: 076-2250453 • E-post: info@sensomove.se